III KONFERENCJA RODO
RODO W CYFROWYM ŚWIECIE

Jak przetwarzać bazy sprzedażowe
i budować zaufanie klientów
w erze RODO

29 listopada 2018

9:00 - 17:00

Novotel Warszawa Airport

Dzięki udziałowi w konferencji dowiesz się jak:

radzić sobie z klientami, którzy żądają usunięcia ich danych z baz sprzedażowych

reagować w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z ochroną danych osobowych, by uniknąć kar finansowych

zbudować zaufanie i wiarygodność Twojej firmy w Internecie.

Dlaczego nasza konferencja jest wyjątkowa:

opracujemy strategię zabezpieczenia się przed wyciekiem danych przy pomocy jednego z najlepszych w branży prawników od cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, Mecenasa Konrada Mazura

Mecenas Jakub Wezgraj, partner kancelarii ,,ODO-ekspert” przedstawi praktyczną instrukcję postępowania w przypadku kontroli w przedsiębiorstwie

przygotowujemy stoliki eksperckie – do współpracy zapraszamy najlepszych ekspertów z dziedziny ochrony danych osobowych, specjalizujących się w zagadnieniach cyberbezpieczeństwa, sprzedaży i marketingu, którzy będą udzielać bezpłatnych porad

na konferencji stwarzamy niepowtarzalną okazję networkingu – będziesz mógł poznać specjalistów ze swojej branży i wymienić się doświadczeniem

Program konferencji:

I RODO PO PONAD PÓŁROCZNYM OKRESIE OBOWIĄZYWANIA
9.15-10.00

 • Analiza pierwszych doświadczeń i obserwacji po wdrożeniu RODO
 • Skargi i kary związane z naruszeniami na gruncie RODO – przykłady polskich firm
 • Case study – RODO w pytaniach i odpowiedziach uczestników konferencji

II RZECZYWISTOŚĆ BIZNESOWA PRZEDSIĘBIORCY W REALIACH OBOWIĄZUJĄCEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
10.00-11.30
Mec. Jakub Wezgraj

 • RODO a inne przepisy prawa, które zostały wprowadzone lokalnie w Polsce – jak je stosować łącznie?
 • Od czego rozpoczyna się proces kontroli w przedsiębiorstwie – instrukcja postępowania i właściwego przygotowania się do kontroli
 • Naruszenia ochrony danych – czyli o tym, co dzieje się na co dzień, a o czym nie chcemy i nie lubimy mówić...
 • Jak w razie stwierdzenia nieprawidłowości związanych z ochroną danych osobowych w firmie uniknąć kar finansowych – zbieranie dowodów potwierdzających działanie w dobrej wierze oraz w celu wykazania należytej staranności
 • Problem z udzielaniem odpowiedzi i reagowaniem na żądania osób fizycznych, związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych – wszyscy żądają usunięcia danych, ale czy wszyscy mogą tego żądać skutecznie? Czyli o działaniu przedsiębiorcy w dobrej wierze, które może doprowadzić do powstania jego odpowiedzialności
 • Sposoby skutecznej komunikacji z „trudnymi” osobami (klientami, pracownikami) w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez przedsiębiorcę

11.30-11.45 NETWORKING PRZY KAWIE

III CYBERZAGROŻENIA INFORMACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
11.45-12.30
Mec. Konrad Mazur

CYBERATAKI

 • RODO i cyberataki – nadużycia związane z unijną reformą prawa ochrony danych – pomiędzy głupotą a złymi zamiarami – jak zaczęto oszukiwać „na RODO”, co zrobić aby nie dać się nabrać, w jakim celu dochodzi do prób wyłudzania danych
 • Proces budowy rozwiązań nakierowanych na zwiększanie poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie - cyberszpiegostwo przemysłowe a know-how firmy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W CHMURZE OBLICZENIOWEJ

 • Ryzyko korzystających z usług chmurowych - wyciek danych z firmy dostarczającej chmurę – ochrona danych i tajemnic – krótki przewodnik
 • Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danym osobowym w chmurze w świetle nowych przepisów - metody minimalizacji ryzyka

WPŁYW RODO NA ROZWÓJ SYSTEMÓW IT

 • Czy możemy czuć się bezpieczniej? Jak RODO wpływa na bezpieczeństwo systemów oraz danych
 • Czy da się „uzyskać zgodność” z RODO stosując ISO? RODO a standardy normalizacyjne w systemach – jakie jest ich znaczenie?

IV RYZYKO WYNIKAJĄCE Z DZIAŁAŃ PRACOWNIKÓW I PODWYKONAWCÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE
12.30- 13.15
Mec. Konrad Mazur

PROBLEMY WEWNĘTRZNE

 • Ujawnienie danych lub tajemnicy przez pracownika, dopuszczenie się kradzieży danych - co przedsiębiorcy zyskali dzięki RODO i nie tylko, jak RODO może pomóc zabezpieczać swoje interesy wewnątrz firmy
 • Odpowiedzialność za nadużycia wewnątrz przedsiębiorstwa – w jaki sposób RODO pomaga usankcjonować wewnętrzny ład i zwiększyć cyberbezpieczeństwo na wielu innych płaszczyznach ważnych dla przedsiębiorcy

WSPÓŁPRACA Z PODWYKONAWCAMI

 • Praktyczne problemy wynikające z aktualnych zasad powierzenia przetwarzania danych
 • Najczęstsze błędy przy tworzeniu i zawieraniu umów powierzenia przetwarzania danych
 • Kiedy umowa powierzenia powinna zostać zawarta, a kiedy należy z niej zrezygnować? Problem zawierania umów powierzenia „na wszelki wypadek”

13.15-14.00 LUNCH

V ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ A RODO – SPRZEDAŻ W INTERNECIE
14.00-15.30
Mec. Tomasz Grzybowski

 • Jak legalnie korzystać z baz danych osobowych zewnętrznych firm po 25 maja 2018 r.
 • Zarządzanie bazami we współpracy z partnerami zewnętrznymi
 • Sposoby leadowania klientów w świetle RODO
 • Skracanie zgód marketingowych – dobre praktyki
 • Skuteczne metody zbierania danych o klientach drogą elektroniczną
 • Legalne przetwarzanie danych osobowych bez uzyskiwania zgody klienta
 • Transfer danych poza Unię Europejską - kiedy sklep internetowy znajduje się poza Europą
 • Back-up systemów informatycznych a obowiązujące RODO – jak legalnie prowadzić archiwizację kopii zapasowych po wdrożeniu nowych przepisów

15.30-15.45 NETWORKING PRZY KAWIE

VI ARCHITEKTURA ZAUFANIA I BEZPIECZEŃSTWA W SOCIAL MEDIA
15.45-17.00
Szymon Mierzwa

 • Zamień obserwatora na klienta – wpływ w mediów społecznościowych na sprzedaż
 • Cyber trust (cyber zaufanie) jako kluczowy czynnik budowania silnego przedsiębiorstwa i przewagi konkurencyjnej na rynku
 • Rola nowych technologii w procesie projektowania relacji z klientem – social media, które pozwalają stworzyć wiernego fana i klienta
 • Odbudowa straconego zaufania – naprawa wizerunku swojej firmy w sieci

Do kogo adresowana jest konferencja:

 • szefów działów baz danych, osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie i przetwarzanie danych klientów i kontrahentów
 • menadżerów sprzedaży, osób odpowiedzialnych za realizację planów sprzedażowych
 • menadżerów działu IT, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych
 • dyrektorów marketingu – osób odpowiedzialna za przeprowadzanie akcji promocyjnych w kanałach online i offline
 • pracowników działów prawnych oraz kancelarii prawnych zajmujących się problematyką ochrony i przetwarzania danych osobowych oraz e-commerce
 • firm oferujących usługi przetwarzania danych w chmurze
 • administratorów sieci oraz systemów informatycznych
 • i wszystkich osób interesujących się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych osobowych w organizacji

Prelegenci

KONRAD MAZUR

Doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na prawnych aspektach ochrony informacji - tajemnic, danych osobowych i własności intelektualnej – w sektorze nowoczesnych technologii informacyjnych. W dorobku naukowym posiada publikacje dotyczące prawa ochrony tajemnic, danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa. Autor monografii naukowej Polskojęzyczna społeczność przestępcza zorganizowana w sieci darknet, współautor monografii Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia. Jego aktywność dydaktyczna na Uniwersytecie obejmuje: wykład z prawa ochrony danych osobowych, autorski wykład poświęcony cyberprzestępczości, ćwiczenia dla studentów z podstaw prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego. Jest pomysłodawcą, opiekunem merytorycznym i wykładowcą kierunku studiów podyplomowych Cyberbezpieczeństwo w biznesie. Wykłada także na studiach podyplomowych z prawa ochrony danych osobowych. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe skupione w obszarze nowoczesnych technologii, obsługi sektora IT oraz ochrony danych osobowych. Prowadzi własną firmę świadczącą wyspecjalizowane usługi z zakresu prawa ochrony danych, własności intelektualnej i cyberbezpieczeństwa. Wśród obsługiwanych przez niego klientów znajdują się szpitale, przedsiębiorstwa z obszaru fintech, spółki energetyczne, operatorzy telekomunikacyjni oraz startupy technologiczne.

JAKUB WEZGRAJ

Radca prawny, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, prowadzi kancelarię „ODOekspert” specjalizującą się w tematyce ochrony danych osobowych (www.odoekspert.pl). Dotychczas zrealizował ponad 250 projektów audytowych i wdrożeniowych w obszarze ochrony danych osobowych między innymi na rzecz podmiotów z branży produkcyjnej, ubezpieczeniowej, motoryzacyjnej, leasingowej, faktoringowej, bankowej, nowych technologii, energetycznej, przemysłu ciężkiego, medycznej, telekomunikacyjnej, motoryzacyjnej oraz administracji publicznej. Pełnił funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w kilkunastu podmiotach z różnych sektorów rynku, obecnie wspiera swoich klientów w postaci funkcji Inspektora Ochrony Danych. Jest autorem ponad 150 eksperckich warsztatów rozwoju kompetencji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Inspektorów Ochrony Danych oraz osób zawodowo zajmujących się tematyką ochrony danych osobowych. Pełni również rolę eksperta prawnego w zespole Cyberbezpieczeństwa Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, a także jest ekspertem ds. ochrony danych osobowych w Forum Compliance.

TOMASZ GRZYBOWSKI

Radca prawny, absolwent kierunków Prawa oraz Politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoje doświadczenie zdobywał w międzynarodowych firmach doradczych. Współtworzył Dział Organizacyjno-Prawny jednego z producentów cukru w Polsce. Zakres specjalizacji Tomasza Grzybowskiego obejmuje ochronę danych osobowych oraz prawo marketingu i reklamy. Ma również szeroką wiedzę w obszarze prawa spółek handlowych, prawa własności intelektualnej oraz prawa podatkowego. Wdraża kompleksowe i pełne rozwiązania z zakresu ochrony danych osobowych. Wspiera merytorycznie osoby sprawujące funkcje ABI/IODO w przedsiębiorstwach klientów. Realizuje audyty, tworzy dokumentację wewnętrzną przedsiębiorstwa (Polityki bezpieczeństwa, Instrukcje) oraz dokumenty zewnętrzne (Polityki prywatności, oświadczenia zgody i in.). Desygnowany jako specjalista Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB do brania udziału w konsultacjach społecznych nowych krajowych ustaw w obszarze ochronie danych osobowych. Na poziomie unijnym bierze udział w konsultacjach branżowych nowego rozporządzenia ePrivacy, które ma adresować zagadnienie ochrony danych w sieci Internet. Obecnie współtworzy „Kodeksy dobrych praktyk” w rozumieniu art. 40 Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych dla rynku reklamy na poziomie krajowym oraz unijnym. Na poziomie unijnym współpracuje z organizacją FEDMA, której celem statutowym jest poszerzanie wiedzy prawnej o rynku reklamy w Unii Europejskiej oraz popieranie wśród organów unijnych prawodawstwa uwzględniającego rozwój biznesu. Poprzez tę ostatnią organizację, w ramach spotkań z Grupą Roboczą ds. Art. 29 w formule tzw. Fablab konsultuje również polską perspektywę stosowania nowych regulacji RODO. Na bieżąco wspiera prawnie klientów w realizacji wyznaczonych celów i zadań. Prowadzi szkolenia, udziela się na konferencjach, bierze udział w negocjacjach, wspiera Zarządy klientów swoją wiedzą i doświadczeniem. Redaktor bloga prawomarketingu.pl.

SZYMON MIERZWA

Specjalista Social Media, tworzy wizerunki firm, marek i ludzi w Internecie. Właściciel agencji SocialBrand.pl. Młody mężczyzna z pasją i wizją na siebie. Instagram i Facebook to miejsca, w których spędził niezliczoną liczbę godzin, testując ich możliwości. Współpracuje z agencją Social Media Now, prowadzi pod ich marką szkolenia z Instagrama. Szkolił takie marki jak APART, CENEO.PL, DIVERSE, TVN. Tworzy swój własny wizerunek w Social Media. Jego treści przyciągają tysiące obserwatorów. Współpracował m.in. z Sebastianem Kotowem – trenerem biznesowym i współautorem książek, z Brian Tracy, Magdaleną Pawłowską – Expertem Online Marketingu oraz wieloma innymi osobami związanymi z branżą marketingu i rozwoju osobistego. Wierzy, że autentyczność jest niekwestionowanym numerem jeden w Internecie.

Pakiet uczestnika zawiera:

 • prestiżowy certyfikat - każdy uczestnik konferencji otrzymuje certyfikat potwierdzający
  udział w wydarzeniu
 • indywidualne konsultacje - w trakcie konferencji każdy z Państwa będzie mógł zadać pytanie największym ekspertom w dziedzinie ochrony danych osobowych
 • materiały konferencyjne - z praktycznymi interpretacjami problematycznych przepisów RODO, które będą nieodzowną pomocą w wywiązaniu się z codziennych obowiązków
 • prezentacje wykładowców - z wytycznymi na temat poruszanych podczas konferencji zagadnień (zostaną wysłane uczestnikom po konferencji)
 • 20% zniżki - na zakup publikacji merytorycznych w czasie konferencji

Zgłoś się na najlepszych warunkach!

Cena standard:

699 zł netto

859,77 zł brutto

Cena promocyjna:

599 zł netto

736,77 zł brutto

Weź udział

Masz pytanie lub nie wiesz jak zarejestrować się na Kongres?
Zadzwoń, pomożemy! Tel. 61 66 83 111.

Lokalizacja

III KONFERENCJA RODO - RODO W CYFROWYM ŚWIECIE

JAK PRZETWARZAĆ BAZY SPRZEDAŻOWE I BUDOWAĆ ZAUFANIE KLIENTÓW
W ERZE RODO

Novotel Warszawa Airport, 1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa


29 listopada 2018


Novotel Warszawa Airport
1 Sierpnia 1, 02-134 Warszawa


9:00-17:00

Najczęściej zadawane pytania

 • Jak zgłosić udział w konferencji?

  Aby zapisać się na konferencję, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konferencjarodo.pl w zakładce „Weź udział”. W przypadku problemów prosimy wysłać wiadomość e-mail pod adres BOK@forum-media.pl z informacją o chęci wzięcia udziału w konferencji.

 • Co zrobić, kiedy nie otrzymałem potwierdzenia przyjęcia mojego zgłoszenia?

  Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego automatycznie generuje się potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, jeśli takie potwierdzenie nie pojawi się, to prosimy o kontakt mailowy z Biurem Obsługi Klienta (BOK@forum-media.pl) i zgłoszenie problemu.

 • Co zrobić po otrzymaniu faktury proformy?

  Przed konferencją wysyłana jest do uczestników faktura proforma, którą można opłacić, ale nie jest to wymagane do udziału w konferencji. Kolejna faktura wysyłana jest po konferencji. Uczestnicy, którzy nie opłacili proformy, są zobowiązani do opłacenia faktury wysłanej po konferencji.

 • Kiedy muszę zapłacić za udział w konferencji?

  Za udział w konferencji można zapłacić na podstawie faktury proformy przed rozpoczęciem konferencji lub faktury VAT wysyłanej do uczestników po konferencji. Opłacenie proformy nie jest warunkiem koniecznym do udziału w konferencji.

 • Jak wprowadzić zmiany w danych podanych do faktury?

  Wszelkie zmiany dotyczące danych podanych do faktury należy wysłać drogą mailową pod adres BOK@forum-media.pl. Zmiany zostaną wprowadzone w ciągu 48 h.

 • Czy mogę zrezygnować z udziału w konferencji?

  Uczestnik ma prawo zrezygnować z konferencji w terminie do 30 dni przed datą konferencji. Osoba, która zapisała się na konferencję i nie zrezygnowała z udziału w terminie do 30 dni przed datą konferencji, zostanie obciążona kosztami uczestnictwa, nawet jeśli nie wzięła udziału w wydarzeniu niezależnie od przyczyn, dla których nie dotarła na konferencję. Uczestnik, który nie wziął udziału w konferencji, otrzyma drukowane materiały konferencyjne oraz prezentacje multimedialne, na których udostępnienie zgodzi się prelegent.

 • Chcę zmienić nazwisko uczestnika konferencji?

  Aby zmienić dane uczestnika konferencji, należy wysłać wiadomość mailową pod adres BOK@forum-media.pl. W wiadomości proszę podać dane, jakie mają zostać zmienione, oraz numer klienta lub nazwę podmiotu zgłaszającego.

 • Jak dojechać do miejsca, w którym odbędzie się konferencja?

  Dokładna informacja o tym, jak dojechać na miejsce konferencji, zostanie wysłana dwa tygodnie przed terminem konferencji pod adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 • O której godzinie rozpocznie i zakończy się konferencja?

  Konferencja rozpocznie się o godzinie 9.00, prosimy o przybycie 15 min wcześniej i zarejestrowanie się w recepcji. Konferencja planowo zakończy się o godzinie 17.00, jednak informujemy, że wydarzenie może się przedłużyć, w szczególności w sytuacji wzmożonej dyskusji uczestników konferencji.

 • Czy otrzymam materiały konferencyjne?

  Każdy uczestnik otrzyma materiały składające się z drukowanych materiałów merytorycznych oraz prezentacji multimedialnych. Zapewniamy również długopis i notatnik. Po zakończeniu konferencji każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu.

Napisz do nas wiadomość