Jak sprawdzić wiarygodność firmy w Internecie?

Dynamiczny rozwój światowej gospodarki, postępująca globalizacja, zaostrzająca się konkurencja na rynkach światowych i lokalnych oraz zmieniające się przepisy prawa międzynarodowego sprawiają, że przedsiębiorcy stają w obliczu konieczności dostosowania działań komunikacyjnych i wizerunkowych do rosnących wymagań klientów. Coraz większą rolę w procesie budowania kapitału organizacji odgrywają niematerialne wartości firmy, takie jak reputacja, odpowiedzialność społeczna, relacje z interesariuszami i trwały rozwój dla poprawy jakości życia klientów. Pozaekonomiczne kryteria oceny rzetelności firmy stały się szczególnie ważne wskutek wejścia w życie rozporządzenia unijnego, zawierającego przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

Jak sprawdzić wiarygodność firmy z pomocą łatwo dostępnych źródeł?

Poszanowanie prywatności i troska o bezpieczeństwo danych osobowych, zbieranych i przetwarzanych w ramach działalności przedsiębiorstwa, to elementy, które budują dziś wiarygodność firmy i zaufanie klientów. Najbezpieczniej jest współpracować tylko z uprzednio zweryfikowanymi usługodawcami, dlatego warto dowiedzieć się, jak sprawdzić wiarygodność firmy, korzystając z internetowych źródeł informacji. Jednym z najszybszych sposobów weryfikacji, czy dana firma jest wiarygodna, jest wpisanie jej nazwy w oknie internetowej wyszukiwarki. Pierwsze wyniki wyszukiwania kierują zazwyczaj na witrynę lub profil społecznościowy przedsiębiorstwa albo odsyłają do wyszukiwarki podmiotów gospodarczych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rola mediów społecznościowych w procesie projektowania relacji z klientem

Obecność firmy w social media i bezpośredni kontakt na linii marka-klient sprzyja budowaniu wiarygodności przedsiębiorstwa i relacji opartej na zaufaniu. Regularne prowadzenie profilu społecznościowego, wchodzenie w interakcję z odbiorcami, odpowiadanie na komentarze i wiadomości prywatne prowadzi do szybszego pozyskania informacji zwrotnej od potencjalnych klientów. Poznając opinie i sugestie internautów, przedsiębiorca może udoskonalać swoją ofertę, dostosowując ją do oczekiwań przyszłych klientów. Ponadto, aktywne działanie w mediach społecznościowych pozwala kształtować wizerunek przedsiębiorstwa, a systematyczne publikacje przekładają się na wzrost rozpoznawalności marki.

Cyber zaufanie (cyber trust) na drodze do zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku

Z badań przeprowadzonych przez Eurobarometr wynika, że aż 54% Polaków uznaje za wiarygodne informacje, które zostały zamieszczane na portalach społecznościowych. Informacja ta jest szczególnie istotna z uwagi na fakt, że z Facebooka korzysta aż 83% polskich internautów. Dane te powinny skłonić rodzimych przedsiębiorców do dokonania zmian w strategii komunikacyjnej firmy i wejścia w dialog z odbiorcami za pośrednictwem nowych kanałów. Dostosowana do profilu działalności organizacji i wartościowa dla odbiorcy komunikacja umożliwia dotarcie do sprofilowanego grona internautów, także za sprawą tego, że w dobie social media użytkownicy sieci sami rozpowszechniają interesujące ich treści. Specyficzny charakter mediów społecznościowych stwarza niespotykane wcześniej możliwości – jednoczesne rozwijanie świadomości konsumentów, stymulowanie sprzedaży, ułatwianie bezpośredniej i natychmiastowej komunikacji, budowanie trwałej i opierającej się na zaufaniu relacji między konsumentami (fanami) a przedsiębiorstwem, a wszystko to przy relatywnie niskich kosztach przeznaczonych na działania z zakresu marketingu i public relations.

Wszystkich przedsiębiorców chcących dowiedzieć się, jak sprawdzać wiarygodność firmy z pomocą łatwo dostępnych źródeł, zachęcamy do udziału w III Konferencji RODO, która odbędzie się 29 listopada 2018 roku w Warszawie. Zagadnienia związane z naprawą wizerunku organizacji w sieci, budowaniem zaufania klientów z pomocą nowych mediów i wpływem mediów społecznościowych na sprzedaż zostaną poruszone podczas panelu zatytułowanego „Architektura zaufania i bezpieczeństwo w social media”.

powrót

Zobacz również: