Skuteczne patenty na prowadzenie sprzedaży po wdrożeniu RODO i e-Privacy

„Skuteczne patenty na prowadzenie sprzedaży po wdrożeniu RODO i e-Privacy” to temat przewodni II Konferencji RODO w marketingu, która odbyła się 12 kwietnia 2018 roku w hotelu Novotel Warszawa Airport. Udział w wydarzeniu pozwolił uczestnikom podpatrzyć skuteczne patenty na zbieranie danych o klientach drogą elektroniczną, respektując jednocześnie restrykcyjne przepisy e-Privacy dotyczące przetwarzania treści e-maili, SMS-ów, plików cookies oraz informacji o lokalizacji geograficznej klienta.

Ochrona danych osobowych w firmie w dobie komunikacji elektronicznej

Uczestnicy szkolenia RODO otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w wydarzeniu i materiały konferencyjne, zawierające zapisy zgód formularza sprzedażowego, polityki prywatności, regulaminu e-sklepu i umów powierzenia danych według wytycznych, jakie wprowadza ustawa RODO.

Wystąpienia uznanych ekspertów – prawników, specjalistów ds. e-mail marketingu, audytorów wiodących systemów zarządzania i inżynierów ds. bezpieczeństwa informacji, dostarczyły cennej wiedzy z zakresu przetwarzania bazy klientów w systemach teleinformatycznych w myśl nowych przepisów. Prelegenci poruszyli takie zagadnienia jak:

  • Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w firmie po wdrożeniu RODO,
  • Pseudonimizacja, szyfrowanie i nadawanie uprawnień jako jeden ze sposób ochrony danych osobowych, jakie wprowadza ustawa RODO,
  • Analiza ryzyka – RODO na straży skutecznej polityki bezpieczeństwa informacji,
  • Nowe obowiązki administratorów danych i podmiotów przetwarzających dane wrażliwe w imieniu administratorów – rejestr zbiorów danych osobowych i zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  • Katalog sankcji za nieprzestrzeganie przepisów, jakie wprowadza RODO – kary o charakterze pieniężnym i niepieniężnym.

Szkolenie RODO adresowane było do menedżerów sprzedaży, dyrektorów marketingu, szefów działu baz danych, menadżerów call center, pracowników działów prawnych, menadżerów działów IT i wszystkich osób odpowiedzialnych za rejestr zbiorów danych osobowych w organizacji.

Analiza ryzyka – RODO w służbie ochrony danych osobowych

Jedną najdalej idących zmian wprowadzanych przez unijne rozporządzenie jest analiza ryzyka – RODO nakłada na administratora danych osobowych restrykcyjne ograniczenia w zakresie ich przetwarzania i przekazywania danych zewnętrznym podmiotom. Celem tego działania jest ocena zagrożeń dla bezpiecznego przetwarzania danych w internecie oraz wybór i wdrożenie środków zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpieczeństw. Analiza ryzyka ma charakter obligatoryjny, co oznacza, że powinna być sporządzona przez wszystkie podmioty gospodarcze.

Istotne zmiany, które wprowadza RODO – kary finansowe za nieprzestrzeganie nowych przepisów

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych, każdy administrator przechowujący dane wrażliwe pracowników organizacji lub klientów i partnerów przedsiębiorstwa, będzie zobowiązany prowadzić rejestr zbiorów danych osobowych. Dokument ten może być prowadzony zarówno w wersji elektronicznej, jak i pisemnej. Unijne rozporządzenie wprowadza wysokie kary pieniężne za niedopełnienie tego obowiązku. Odpowiedzialność przedsiębiorców za naruszenie powyższych przepisów ma bowiem charakter odpowiedzialności administracyjnoprawnej.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w obliczu zaostrzonych przepisów

Rozporządzenie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej wprowadza nie tylko z szereg obowiązków i nowe rodzaje odpowiedzialności, ale też sankcje finansowe za bezprawne przetwarzanie danych osobowych. Kompetencje GIODO a RODO nie pozostają w konflikcie wskutek wejścia w życie nowego rozporządzenia. Zarówno organ państwowy, jak i unijna ustawa, służą kontrolowaniu zgodności przetwarzania danych z przepisami obowiązującego prawa oraz podnoszeniu wiedzy w zakresie poszanowania prawa do ochrony danych osobowych.

Praktyczne szkolenie RODO dedykowane wszystkim przedsiębiorcom

Szkolenie RODO dostarczyło słuchaczom wiedzy, która pozwala przetwarzać bazy klientów w systemach teleinformatycznych oraz zapewniać bezpieczeństwo danych osób fizycznych z pomocą pseudonimizacji, szyfrowania, nadawania uprawnień i back-upów. Nowe przepisy wpłyną m.in. na sposób targetowania reklam, przechowywanie plików cookies oraz techniki prowadzenia promocji i sprzedaży z wykorzystaniem usług łączności elektronicznej. Uczestnicy II Konferencji RODO w marketingu dowiedzieli się również jak wiodące firmy przygotowują się do wdrożenia restrykcyjnych przepisów, dzięki czemu będą mogli zastosować rekomendowane rozwiązania we własnych organizacjach.

Kontakt

Potrzebujesz szczegółowych informacji?
Skontaktuj się z nami!

 

Pytania merytoryczne:

Marlena Fiedorow

marlena.fiedorow@forum-media.pl
Tel. 61 66 83 105

Pytania dotyczące faktur i rozliczeń:

bok@forum-media.pl
Tel. 61 66 55 774

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924 Kapitał zakładowy 300 000 zł